Unfortunately, our booking is not available at the moment due to the COVID-19 situation. You can read more about it here

Høyest belegg i Oslo

concierge

Citybox oppnådde et belegg på 90,2 prosent i Oslo og er dermed hotellvinneren i 2018 målt etter belegg.

https://www.hotellmagasinet.no/artikler/hoyest-belegg-i-oslo/455263