Citybox Bergen

bergenfasade

120 rom midt i Bergen sentrum.

  • 120 rom
  • 250 senger
  • Omgjort eldre bygg
  • Åpnet i 2006
  • Utvidet og pusset opp i 2017