Citybox Danmarksplass

danfasade

144 rom sentralt på Danmarksplass i Bergen.

  • 144 rom
  • 294 senger
  • Omgjort eldre bygg
  • Åpnet i 2019